بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 27 شهريور 1387

روزنامه اعتماد، ايمان بي اعتماد و فتوشاپ کفار!

فوتوشاپ روزنامه اعتماد، جوراب پای سربازان زن کره ای کرد و دامنشان را پائينتر کشيد! (گويانيوز)

نظر های شما (3)     
ب.ر.:

روزنامه یه "اعتماد"چون به خوانندگانش "اعتمادبسیار"دارداینکارراکرده

(September 19, 2008 8:28 PM)
شاعر پناهنده:

هادی جان مطلبی را که میخواهم بنویسم ربطی به روزنامه بی اعتماد ندارد، فقط میخواهم سروده ای را که به سبک مولوی گفته ام برایت بفرستم و اگر وقت پیدا کردی نظرت را راجع به آن بنویس.

یکدست موبایلو یکدست وافور کار اصفهان
یک جیب پاس اسلامو یک جیب پاس استکبار
پروازی چنین میان ایران اسلامیو کشورهای مستکبرم آرزوست.

بقیش باشه برای وقتی که نظرتو دادی. یا اگه خواستی ادامه اش را خودت بسرا.
فدوی شاعر پناهنده.


(September 18, 2008 6:27 PM)
ورتيگونه:

تازه دامناشونو هم بلند كردن، اون دوتا جلويي ها رو ببين.
- ممنون از دقتت. اضافه کرديم

(September 17, 2008 5:08 PM)
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی