بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 31 مرداد 1387

سفر کنداليزا به بغداد

خانم کنداليزا رايس سر زده به بغداد رفت تا مهلت اقامت 144هزار نيروي نظامي آمريکا در عراق را تمديد کند.
وزير خارجه‌ي ايالات متحده ضمناً به خبرنگار اعزامي اصغرآقا گفت من اينهمه راه آمده‌ام تا بگويم آمريکا حمله‌ي روسيه به همسايه‌ي جنوبي خودش را محکوم ميکند!

نظر های شما (1)     
2262325282:

با درود به هادی عزیز
در ضمن کندالیزا به خبر نگار دیگری گفته.
من در اینجا نه پی نفت تو چاه آمده ام
بهر المالکی جون این همه راه آمده ام

علی بی ستاره

(August 24, 2008 11:27 PM)
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی