بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 12 ارديبهشت 1387

جنايت اتريش دنيا را تکان داد! - يک بيت اضافه شد!

آن فاجعه گر زیرزمین بود و نهان بود
در روی زمین وه چه جنایات عیان بود

زندان گوانتانامو هم بود، مگر نه؟
یا خلق جهان بی‌خبر از بودن آن بود؟

آن مردک اتریشی هفتاد و سه ساله
انگشت ِ بسی کوچک پوتین جوان بود

در خطه‌ی شیراز بهائی و کلیمی
هر لحظه به یک لحظه‌ی دیگر نگران بود

هم سن همان بچه که در زیرزمین است
در خاک فلسطین هدف تیرزنان بود

در زیرزمین آن پدر اهل تجاوز
مانند پدرهای کلیسای فلان بود

در روي زمين واجب ِ اسلامگرايان
کشتار و جنايت چو نماز و چو اذان بود

در کوچه‌ی بغداد گروهبان یو.اس.آ
انگار که مأمور تجاوز به زنان بود

اینها همگی بوده و اینها همگی هست
اینها همه در دیدرس خلق جهان بود

از دارفور و سودان خبری هست شما را
یا فاجعه در زیرزمین بود و نهان بود؟

دارید توجه به جنایات جهانی؟
یا اینکه یکی بود در اتریش و همان بود!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی