بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 28 فروردين 1387

ادعانامه اي عليه وجدان خويش

به مناسبت هفدهمين سال ترور عبدالرحمن برومند. - لادن برومند

نظر های شما (2)     
Azaadh:

اما سوال اینجاست که این همه ددمنشی و نفرت از کدام فرهنگ ، آموزش و پرورش یکباره در سال 57 به ما به ارث رسید؟ مسبب این نگرش چه بود؟

(April 19, 2008 6:32 PM)
Azaadh:

اما سوال اینجاست که این همه ددمنشی و نفرت از کدام فرهنگ ، آموزش و پرورش یکباره در سال 57 به ما به ارث رسید؟ مسبب این نگرش چه بود؟

(April 19, 2008 6:32 PM)
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی