بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 20 فروردين 1387

گاهشمار مبارزات و دستاوردهای حقوقی زنان در سطح بین‌الملل

«حقوق زن حقوق بشر است!» ترجمه‌ی سه مقاله‌ی پرمایه در باره‌ی جنبش زنان در جهان. (سایت بنیاد عبدالرحمن برومند)

نظر های شما (1)     
ali:

با سلام سال نو مبارك
در اين كنسرت از ما بهتران كفها زدند
هم زمان توي سنندج طفلكي را دار زدند
هر چه آواز خوان اونجاي خود را پاره كرد
اين حكومت نا كجا آباد ما را پاره كرد
هاديا چاره آواز خواندن و كنسر ت نيست
چاره يك يعقوب يا يك كاوه است آن هم نيست

موفق باشيد

(April 9, 2008 8:03 AM)
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی