بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 18 فروردين 1387

دو ساله بودم که به دنیا آمدم!

چشم. این هم لینک مصاحبه ی فری خانوم محبی با من در رادیو زمانه. اتفاقاً از مصاحبه هائیست که راضیم از آن. تا نظر شما چه باشد. چرا زودتر لینکش را ندادم؟ لازم ندیدم. حالا با چندتا ایمیل رسیده، دیدم لازم است!
لطفاً «کامنت» خود را زیر همان متن مصاحبه بگذارید.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی