بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 15 فروردين 1387

ماهي درياي مازندران و احساسات خيس ناسيوناليستي‌اش!

از تلويزيون <ايران‌من> خبر دادند که ويدئوي شعر <ماهي درياي مازندران> را در مجموعه‌ي 39تائي <يوتيوب> گذاشته‌اند.
ضمناً چند نفر از دوستان به نام اين تلويزيون ايراد داشتند که: «ايران مال همه‌است!». دکتر احمد مصطفوي مدير <ايران من> جواب داد: «ما از قول همه، اين اسم را رويش گذاشتيم.»

نظر های شما (1)     
ح درویش:

سلام
یک همسایه داشتیم پانزده تا بچه داشت.هر کدوم از بچهاش که می خواست در باره پدرشون حرف بزنه می گفت
بابای من.بقیه هم فکر نمی کردندکه دیگه بابای اونها نیست.
با این همه اختلاف و وجه اختلاف که داریم،معلومه که تا قدرت های خارجی تصمیم نگیرند این حکومت از گرده ما پایین نمیاد.وقتی هم پایین بیاد یکی بدتر از اونها سوارمون خواهد شد.البته به شرط اینکه برای قدرت های خارجی مفید تر باشه.اونوقت ما می نشینیم بر سر معنای "من" بحث می کنیم.
آقای دکترمصطفوی هم اگر معنای "من"را می دانست اینطور جواب نمی داد.

(April 3, 2008 9:34 PM)
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی