بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 1 فروردين 1387

بهاران خجسته باد !................. اصغرآقا بيا بهار آمد

اصغرآقا بيا بهار آمد - تحت حفظ دو پاسدار آمد
از محرم حيا نکرده بهار - فکر رخت عزا نکرده بهار ......

يادگار پارسال پيرارسال که محرم افتاده بود به نوروز. البته همين يکي دوماه پيش ضبط شده. (به به! با صدا و سيماي شاعر!)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی