بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 15 دي 1386

مصاحبه با همسر عمادالدين باقي - در «شهرگان» (بخش گفت‌و‌گو)

«شهرگان»، سايت اينترنتي نشريه‌ي «شهروند» (در بريتيش کلمبياي کانادا) است که به سردبيري هادي ابراهيمي شاعر و نويسنده‌ي متعهد - در ونکوور منتشر ميشود. نام کلانتريش «شهروند بي.سي» است. گردشي در سايت شهرگان، شما را با ژورناليسمي سالم و پرمايه در تبعيد، آشنا ميکند.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی