بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 14 دي 1386

سلاح الله اکبر

راستش اين که نوشتم تا سه‌شنبه سايت آپديت نميشود، براي خودم نوشتم که به کارهاي نشريه برسم. اما لامصّب اين کلمات که هجمه ميکنند، من مغلوبشان ميشوم. اين سروده الآن از تنور درآمده:
اگر یکنفر دشمن آید جلو - ز «الله اکبر» بگردد ولو

سلاح الله‌اکبر
--------------------------
شنیدم کمین کرده ملای قم
که گردد مسلح به بمب اتم

به او گفتم آن حرف منبر چه شد؟
سلاح تو «الله اکبر» چه شد؟

بگفتا که بر روی این بمب نیز
نوشتیم «الله اکبر» عزیز!

و ضمناً اتم هست بهر جهاد
به هنگام کشتار خیلی زیاد

ولی آید الله اکبر به کار
اگر تن به تن باشدی کارزار

اگر یکنفر دشمن آید جلو
ز «الله اکبر» بگردد ولو

بیفتند یک جفت الف روی او
رود خنجر (ر) به پهلوی او

خورد سرکج کاف بر گردنش
دوتا لام پیچد به دور تنش

گر افتاد بر روی تشدید تیز
ز هر لمبرش خون بریزد تمیز

چو در حلقه‌ی (ه) بیفتد سرش
رود (ب) به هرجای نابدترش !

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی