بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 11 دي 1386

''مقامات روس، نیم میلیون ماکیان را در یک مزرعه معدوم کردند''

کار القاعده‌ست.

نظر های شما (1)     
ليلا, هفتگل:

روسها كار بسيار اشتباهي كردند چون مي توانستند ماكيان مريض را به چند برابر قيمت به چمهوري اسلامي آب كنند و آب هم از آب تكان نمي خورد كه هيچ بلكه حكومت آخوند با كمال منت هم قبول مي كرد. چون تعداد زيادي از ايرانيان به بهشت مي رفتند. بالاخره اين آخوندها ظرفيت بهشت را با مردم ايران پر خواهند كرد و خودشان مجبورند به جهنم بروند.
ليلا, هفتگل

(January 5, 2008 10:32 AM)
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی