بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 11 دي 1386

'دو میلیون سند در گونی نگهداری می شود'

"سخنگوی قوه قضائیه ایران از نگهداری حدود دو میلیون سند این قوه در گونی خبر داد."
- در حاليکه ميتوانند سندها را خالي کنند، گوني‌ها را بفروشند، بگويند پولش را فرستاديم فلسطين!

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی