بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 11 دي 1386

وقوع انفجار در مراسم تشییع جنازه در بغداد

''پلیس عراق میگوید یک بمبگذار انتحاری با منفجر کردن بمب همراه خود در یک مراسم تشییع جنازه در بغداد، دست کم 30 نفر را کشته است.''
- ظاهراً فقط آن مرحوم، سالم مانده!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی