بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 11 دي 1386

يک زن فلسطينی در تيراندازی سربازان اسرائيلی کشته شد

این زن یکی از ۷۰۰ فلسطینی بود که بعد از شرکت در مراسم حج، از طریق خاک اسرائیل به باریکه غزه مراجعت میکردند.
- زيارت آن 699 نفر، قبول نبوده!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی