بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 9 دي 1386

در افغانستان پرچم ها به احترام بوتو نيمه افراشته می شوند

اول يک پرچم افراشته پيدا کنيد!

نظر های شما (1)     
Shirazi:

Hi Khorsandi: You have lately become very active. Are you a SAYED, that once in while become active and ... to evrything.

Thanks for your writings any way. You are greate.

Thanks

Shirazi

(December 30, 2007 4:49 PM)
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی