بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 9 دي 1386

نخست وزير عراق برای آزمايشهای پزشکی راهی لندن شد

بيا که موقع عملته!

(احتمالاً کربلاش درد ميکنه!)
نخست وزير عراق برای آزمايشهای پزشکی راهی لندن شد (راديو فردا)
نوری المالکی، نخست وزير عراق برای انجام آنچه که يکی از مشاوران وی آنرا آزمايشهای متدوال درمانی خوانده، راهی لندن شده است.
(حالا اينجارو:)
سخنگوی نخست وزير عراق با اينکه ديدار نوری المالکی از لندن را برای امور شخصی دانسته اما افزوده که وی ممکن است با برخی مقامات رسمی بريتانيايی، ديدار کند. -
- حتي ممکن است خودش را به دکتر هم نشان بدهد!

نظر های شما (1)     
Mehran:

ما جهان سومی ها هر وقت یک جایی مان درد می کند می رویم انگلیس. عجیب این که وقتی بر می گردیم یک جای نه بدترمان ذق ذق می کند.

(January 14, 2008 12:44 PM)
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی