بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 9 دي 1386

اعتصاب غذای دانشجویان اصفهان به روز ششم رسید

گزارش راديو فردا

اعتصاب غذای شماری از دانشجويان دانشگاه اصفهان، روز شنبه، وارد ششمين روز خود شد.

علت اين اقدام دانشجويان اعتراض به احکام انضباطی صادره برای تعدادی از دوستان و همکلاسان آنها اعلام شده است که در تجمعات دانشجويی شرکت کرده بودند.

دانشجويان اعتصاب کننده می گويند با فشار زيادی از سوی مقامات دانشگاه روبرو هستند تا اعتصاب غذای خود را بشکنند.

عليرضا داودی، نماينده دانشجويان اعتصاب کننده، که خود نيز شش روز است در اعتصاب غذا به سر می برد، به راديو فردا گفت:«با اينکه دانشجويان دانشگاه اصفهان در ششمين روز اعتصاب غذای خود به سر می برند، هيچ کدام از مسئولان دانشگاه در جمع اعتصاب کنندگان حاضر نشده و اهميتی به سلامت جسمی آنها نداده اند.»

هم اکنون شش تن از دانشجويان دانشگاه اصفهان در اعتصاب غذا به سر می برند و به گفته منابع دانشجويی بقيه اعتصاب کنندگان به دليل فشارهای مسئولان دانشگاه و تماس تلفنی با خانواده هايشان مجبور به شکستن اعتصاب غذای خود شده اند.

عليرضا داودی افزود: «مسئولان دانشگاه اصفهان به خانواده های دانشجويان تلفن می کنند و می گويند اگر فرزندان آنها شرکت در تجمعات را پايان ندهند، آنها را بازداشت می کنند. حتی به برخی از خانواده ها گفته اند برای فرزندانشان قرار بازداشت صادر شده است. تعدادی از اعتصاب غذا کنندگان هم به دليل فشارهای خانوادهايشان اعتصاب خود را شکسته اند.»

نماينده دانشجويان اعتصاب کننده در ادامه گفت: «تعداد دانشجويانی که از روز اول در اعتصاب غذا بودند بيشتر بود. اکنون اين تعداد به شش نفر رسيده است. مثلا ديروز (جمعه) به دليل تماس های تلفنی و تهديد مادر يکی از دانشجويان که بيماری قلبی هم دارد، اين خانم راهی بيمارستان شد و فشار او به ۲۰ رسيد. او در مرز حمله قلبی بود. ما از او خواستيم اعتصاب غذای خود را بشکند تا ناراحتی مادرش تخفيف يابد.»

اين دانشجوی دانشگاه اصفهان با اشاره به تهديد های مسوولان دانشگاه افزود: «دانشجويان اصولا و غالبا بالای ۱۸ سال سن دارند و افراد عاقل و بالغ محسوب می شوند و نياز به قيم ندارند. تماس های مسوولان دانشجويان با خانواده های آنها و تهديد و ارعاب آنها فراقانونی است.»

با اين حال علاوه بر اين شش دانشجوی اعتصاب کننده، دانشجويان ديگری از دانشگاه اصفهان ابراز تمايل کرده اند که در اعتصاب غذا شرکت کنند.

عليرضا داودی گفت به دليل خطرناک بودن اعتصاب غذا و احتمال وخيم شدن وضعيت جسمی اعتصاب کنندگان، دانشجويان اعتصاب کننده از اعتصاب غذای تعداد بيشتری از دانشجويان ممانعت کرده اند.

اين دانشجو همچنين گفت تعداد زيادی از خانواده ها به رغم تهديد مسئولين دانشگاه، از اين اعتصاب غذا حمايت کرده و آنها را به ادامه اعتصاب غذا و رسيدن به خواسته هايشان تشويق کرده اند.

به گفته عليرضا داودی هم اکنون اعتصاب کنندگان دچار ضعف هستند اما همچنان قصد دارند به اعتصاب غذای خود ادامه دهند. آنها می گويند تا به خواسته هايشان رسيدگی نشود، در اعتصاب غذا باقی خواهند ماند.

نماينده دانشجويان اعتصاب کننده افزود: «جمعه شب حدود ششصد تن از دانشجويان پسر در حمايت از دانشجويان اعتصاب کننده تحصنی برگزار کردند. همچنين صد تن از دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان که درهای خوابگاه ها بر روی آنها بسته شده بود، پشت نرده های خوابگاه جمع شده و با دانشجويان اعتصاب کننده اعلام همبستگی کردند.»

دانشجويان دانشگاه اصفهان روز ششم اعتصاب غذا را در سالن تلويزيون خوابگاه باهنر دانشگاه اصفهان گذراندند.

نماينده دانشجويان اعتصاب کننده گفت چون سرپناهی برای اعتصاب کنندگان وجود نداشته، محل اعتصاب دانشجويان در اين شش روز تغيير يافته است.

دانشجويان دانشگاه اصفهان در اطلاعيه ای اعلام کرده اند که «فراخواندن دانشجويان معترض به خاطر راهپيمايی و شرکت در تجمع های مسالمت آميز با خواست های روشن و شفاف به کميته انضباطی نشان از دانشجو ستيزی و برخوردهای فراقانونی» دارد.

اعتصاب دانشجويان دانشگاه اصفهان «اعتصاب تر» است وعليرضا داودی، نماينده دانشجويان اعتصاب کننده دانشگاه اصفهان گفت دانشجويان تنها آب و روزی دو ليوان چای می خورند.

عليرضا داودی، نماينده دانشجويان اعتصاب کننده دانشگاه اصفهان در ادامه گفت دانشجويان دانشگاه های ديگر ايران نيز از اعتصاب غذای دانشجويان اصفهان حمايت کرده اند و افزود: «دانشجويان کردستان، دانشجويان امير کبير، صنعتی شريف، شيراز و بابلسر از دانشجويان اصفهان حمايت کرده و قرار است بيانيه هايی در اين باره صادر کنند.»

دانشجويان معترض و اعتصاب کننده دانشگاه اصفهان خواستار عذرخواهی رسمی و کتبی کميته انضباطی به خاطر احضار دانشجويان به دليل شرکت در تجمعات اخير در دانشگاه اصفهان هستند.

آنها همچنين خواستار آن هستند که انتخابات شورای صنفی دانشگاه اصفهان بدون قيد و شرط و تنها با شرط دانشجو بوددن انجام شود.

همچنين اين دانشجويان خواستار برگزاری انتخابات انجمن اسلامی دانشجويان بدون دخالت مسوولين دانشگاه و بدون هيچ قيد و شرطی هستند و اعلام کرده اند خواستار تشکيل صنف نشريات دانشجويی، لغو هر گونه حکم انضباطی به دليل شرکت و يا ارتباط با تجمع های اخير دانشجويی و عذر خواهی رسمی و کتبی مسوولين دانشگاه اصفهان به خاطر تماس های تلفنی غير قانونی با خانواده های دانشجويان به خاطر شرکت در تجمع هستند.

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی