بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 5 دي 1386

در سالگرد بازديد مقام رهبري از بم : دوبيتي چهارساله

غم اومد، آي غم اومد، آي غم اومد
مقام رهبري سوي بم اومد!
نميدونم چرا وقتي که اون رفت
پتوهاي کمک، نصفش کم اومد!

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی