بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 10 مهر 1386

معجزه‌ي اين امامزاده چيست؟

EHDASEweb.jpg
معجزه‌ي امامزاده‌اي که قرار است در اينجا احداث شود چيست؟
پرويز صياد ميگويد: "خوب به عکس نگاه کنيد، معجزه‌ي حضرت امامزاده را به زودي در قيمت زمين‌هاي اطراف شاهد خواهيد بود!"

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی