بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 23 شهريور 1386

فريبا توپوله گفت من خيلي نامردم!

بعضي از ايرانيان خوشذوقي که محصولات اينترنتي ميفروشند، از سايت‌هاي سکسي غربي‌ها ياد گرفته‌اند، با اسم دخترانه ايميل «خصوصي» براي افراد ميفرستند و با متن گمراه‌کننده و گاهي اغواکننده!، طرف را به دنبال خودشان ميکشند به فلان سايتي که فلان سرويس کامپيوتري يا برنامه‌ي ‌آنلاين را ميفروشد.
من چون جوش آورده‌ام، بعد از اين هرچه بيايد با شما شريک ميشوم! اين يکي ديشب رسيد. (نميدانم چرا فکر ميکنند با اين ترفندها، مشتري به آنها اعتماد خواهد کرد!) شايد بعضي‌ها حقه‌بازش را دوست دارند!
Subject:salam khubi golam.From:fariba.topolo@gmail.com
salam khubi ?golam? che khabara؟
baba in nasrin maro kosht biya in saiti ke mikhast salam bereson www.hayejan.com
ye vaght vasam off nazari ha..... kheli namrdi..... montazeretam .....bye

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی