بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 10 شهريور 1386

من و فرزندان در CNN

شاپرک و پيوند خرسندي و من و اصغرآقا
در برنامه‌ي «روح طنز». پخش زنده‌اش اينجا:
Don't miss: The Spirit of Satire on CNN
Sept 1: 1315, 1715, Sept 2: 0815 (All times GMT)
کليکش اينجا
http://www.spiritof.info/satire/index.html

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی