بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 30 مرداد 1386

احمد شهيدي، روزنامه نگاري بزرگ و انساني بزرگتر!

کاش خودم حالش را داشتم که در سوگ احمد شهيدي بنويسم. فعلاً نقل بي.بي.سي را داشته باشيد. با اين توضيح که آخرين سمت او «سردبير کل» مؤسسه‌ي اطلاعات بود نه آنطور که مسعود بهنود ترجمه کرده! «سردبير تمام نشريات».

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی