بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 21 مرداد 1386

باورتون ميشه؟ بچه هفت هشت ساله ترياک ميکشه، فيلمش را هم ميفرستند به دنيا!

نظر های شما (4)     
kiana:

اين بزرگ بشه چی ميشه؟! به کجا داريم ميريم؟!
يعنی دنيا هميشه اينقدر زشت و بيريخت بوده؟
در ضمن در مورد نوشته-هاتون در باره عليرضا قوري زاده مزدور معروف کاملا موافقم. دمت گرم عمو هادی که بی ريا و يک رنگي. بر خلاف آنچه که بعضي آدم ساده لوح و فريبخورده نظر دادند که محبوبيتتون کم شده بايد بگم که صداقت وبرملا کردن حقايق از محبوبيت نميافته.
هميشه سلامت باشی.

(August 17, 2007 10:11 PM)
ه‍ژبر:

اين ويدئو در خوسف گرفته شده كه همانطور كه احتمالا مي دانيد در حال حاضر جزء استان خراسان جنوبي است . در برخي مناطق در خراسان جنوبي خصوصا در برخي روستاها پدر و مادر هيچ از بچه شرم نمي كنند و به دفعات از برخي پدرها شنيدم كه مي گويند: باباجان بدو برو پك نيك و وسائل وزنه برداري بابا رو بيار. آباريكلا.

(August 14, 2007 1:32 AM)
sanaz:

vai? in vagheiie???

(August 12, 2007 7:34 PM)
shabnam:

آقا هادی وقتی اين ويدئو رو ديدم خيلی حالم بد شد. علنا جنايته... از اون موقع دارم گريه ميکنم. آدم به کجا پناه ببره از اين سياه روزی. کی ميتونه ظلمی که به اين بچه ميشه رو جوابگوباشه. اين مردم هستن که مشکل دارن و هيچ وقت هم کسی به فکر حل مشکلات روحی و شخصيتی مردم نيست. هر کسی يه جور مشکل داره يکی بچّه شو ميزنه، يکی شکنجه ميکنی، يکی معتادش ميکنه مثل اين عوضی، يکی هم بچه ميکشه. قلبم پاره ميشه از اين همه ناهنجاری و ظلم بيحساب

(August 12, 2007 6:41 PM)
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی