بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 27 تير 1386

هم از توبره، هم از آخور

آقاي منوچهر صالحي، يکي از فعالان اپوزيسيون، نقدي بر کتاب «در تيررس حادثه»‌ي حميد شوکت نوشته‌اند و براي ما هم فرستاده‌اند با اين کنايه که «چون شما شبي را با حميد شوکت گذرانديد، اين نقد را برايتان ميفرستم به اميد انعکاس در سايت شما»!!
پس ما به يکي دوتا از سايت‌هائي که نقد آقاي صالحي را گذاشته اند لينک ميدهيم، که بلکه خداوند از سر تقصيرات مان بگذرد.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی