بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 18 تير 1386

تشابه اسمي در شرق و غرب!

«جنگ سونی و توشیبا تمدید شد»
« ظاهرا جنگ سونی و توشیبا دست كم برای ۶ ماه تمدید شده است.
با وجود امیدواری بسیار برای رفع اختلاف بین سونی و توشیبا در مورد فرمت دیسك‌های DVD ارائه شده توسط آنها، .......» سايت آفتاب

شد به هم نزديک کار شرق و غرب
گر به نام جنگ‌ها دقت کني:
شيعه و سني از آنسو در مصاف
اينطرف جنگ توشيبا و سوني

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی