بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 17 تير 1386

فيلم دروغ‌هاي خميني

فيلمي از دروغ‌هاي خميني
نميدانم چرا در تيتراژ آخر اين فيلم اسم من را هم گذاشته‌اند!!. آنهم با حاي حمال!: حادي خرسندي!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی