بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 17 تير 1386

نقد اشرفي

اگر نقد بنوشته‌اي بهر نقد
به حيرت ممان از بلامصرفي
بيا عيب و نقص مصدق بگوي
نه با وعده‌ي ‌سکه‌ي اشرفي!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی