بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 1 تير 1386

رقیب حجت‌الاسلام فافافاکرش کردی

salmanWeb.gif
يکي از خوانندگان نديدبديد چند عکس از سلمان رشدي فرستاد که منِ نديدبديدتر را سر ذوق آورد که دستي در شعر ببرم و سه‌بيتي اضافه کنم، اما بيتي که به اين عکس‌ها مربوط ميشود، قبلاً هم سرجايش بود.
------------------------------
ملکه انگليس سلمان رشدي را «شواليه» کرد و به او لقب «سِر» داد.
(غزل کوچه‌باغي - بيات تهران)
-----------------------------

اماما عاقبت سلمان رشدی را سِرِش کردی
قلمزن بود و بی‌سرمایه، اول تاجرش کردی

به دستاویز اینکه کرده توهینی به پیغمبر
خدای انتشارات و بت هر ناشرش کردی

سَرَش میخواستی، امّا سِرش تحویل دادندت
تو غایب خواستی او را و بدتر حاضرش کردی

سَر و سّري نداري با کوئين، داري؟ به هر صورت
همه لجبازي او را، به عالم ظاهرش کردی

تو سلمان را قوی کردی، ز گمنامی درآوردی
به هرکاری که قاصر بوده از آن، قادرش کردی

طرف یکخرده شهرت داشت، مشهور جهانی شد
طرف یک عکس شش در چار بود و پوسترش کردی

مرتب عکس و حرفش هست در نشریّه‌ها اینجا
تو ثبت «گاردین»، «دیلی‌میرور»، «اُبزرور»ش کردی

دو روز پیش یک شعری از او در «تایمز» میخواندم
نویسنده که بود امّا شما هم شاعرش کردی

ز مردان سیاسی گوی سبقت برده در شهرت
شناساتر ز کاسیگین و جیمی کارترش کردی

الیزابت به فتوای تو تف انداخته دیشب
اگرچه واجب الپخ پخ زمان تاچرش کردی

به فتوای خودت گفتی که پخ پخ پخ پخ‌اش باید
ندانسته ولی جزو مفاخرخرخرش کردی

کتابش را نخواندی و نفهمیدی چه میگوید
ولی یک جلد آوردند، جرجرواجرش کردی

شوالیه شد آقا، دُون‌ژوان شد، با همان فتوا؛
رقیب حجت‌الاسلام فافافاکرش کردی

گلوله‌های فتوایت قوی‌ها را نشد کاری
به «مظلومان×» زدی، سوی ضعیفان صادرش کردی

اماما، زنده‌شو لطفاً، مرا هم لرد کن فوری
تو که با چند خط، سلمان رشدی را سرش کردی
-------------------------------------------
× دکتر رضامظلومان (کورش آریامنش) نویسنده‌ی ضد خرافات، سال 1996 در پاریس ترور شد.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی