بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 21 خرداد 1386

آمريکا هيچ غلطي نميتواند بکند! (غير از مذاکره)

us-new-flag.gif
بعد از همه‌ي سياه‌بازي‌ها، مذاکرات در جريان است.
وقتي مياد مذاکره - آي هموطن! بده بهش بره!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی