بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 20 خرداد 1386

بشتابيد، بشتابيد، خرسندآپ مجاني!

تکه‌هائي از برنامه‌ي کلن در نقد و بررسي هوشمندانه‌اي که دکتر محمود خوشنام (آوازه) در هفته‌نامه‌ي <نيمروز> نوشته. (فقط يک هفته فرصت داريد!)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی