بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 20 فروردين 1386

« اصغرآقا » درآمد!

شماره 334 نشريه‌ي «اصغرآقا» درآمد. با مطالب و نکاتي که هيچ جاي ديگر نمي‌بينيد حتي در همين سايت. مشترک‌هاي عزيز آخر هفته منتظرش باشند.
کساني که ميخواهند يک نسخه‌ي افتخاري بگيرند، ميتوانند نشاني پستي خود را به صندوق‌پستي ما بفرستند. (همين بالا)
متأسفانه از فرستادن به ميهن عزيز معذوريم. همچنين از آيميل آدرس قبول نميکنيم.)
اين سايت روز 10 مي (20 ارديبهشت) تازه ميشود. اما البته ستون بغلي (دست راست) براي اطلاعات «خرسندآپ کمدي» در جريان خواهد بود.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی