بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 18 فروردين 1386

تشويق من ِ ضد ِ انقلاب ِ فعال توسط سايت «بازتاب» !

در اشاره به «ريگي» که به کفش صداي آمريکاست، (همين پائين) سايت حکومتي «بازتاب» مينويسد که عمل صداي آمريکا « ....مورد انتقاد و اعتراض بسياري از ايراني‌ها (حتي اپوزيسيون و ضدانقلاب فعالي مثل هادي خرسندي كه چند بار ميهمان اين تلويزيون بوده است) هم شد. ....». بازتاب اما نمينويسد که اين ضد انقلاب فعال (فراري‌اش کم است!) مطلب را چه جوري تمام کرده. ضمناً مهمان آن برنامه بودن براي آدمي که در همان برنامه‌ها مخالفتش را با جنگ عراق و نکبت پرزيدنت بوش بروز ميدهد، هيچ ملاحظه‌ي ديگري هم پيش نميآورد و کنايه زائد است.
اين دوبيتي را قبلاً براي حزب کمونيست کوليگري نوشته بودم که همچنان به قوت خود باقيست:
بهرپرونده‌سازي و تهمت - خويشتن را چه ميکني خسته؟
هادي از هفت دولت آزاد است - و به يک ملت است وابسته

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی