بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 3 فروردين 1386

مصاحبه‌اي بالبداهه با راديو فردا !

مصاحبه‌اي بالبداهه با راديو فردا. اخبار مهم سال و تفسيري فوري. (اگر متن کتبي را ميخوانيد، براي تصحيح غلط‌هاي تايپي، يک خودکار به دست بگيريد!)

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی