بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 18 آذر 1385

مِژده: آرشيو اصغرآقا به روز شد (آپديت) !

ضمناً لطفاً (ضمناً لطفاً هم ترکيب جالبيست ها) همين پائين‌ها براي دنباله‌ي مطالبي که به صفحه‌ي بعد رفته، روي «لينک» در نوار رنگي کليک کنيد تا درستش کنيم. دوستي که اينجور کارهاي ما را کمک

ميکرد آنقدر دعاي خير در حقش کرديم که يک شغل خوبي پپدا کرده ديگر فرصت جواب ايميلمان را هم ندارد. خوب شد به دعا اعتقاد نداريم وگرنه بيش از اينها مستجاب ميشد. (احتمالاً خودمان را هم وردست او استخدام ميکردند!)
راستي آمدم يک خط بنويسم، زياد شد. نزديک يک سال است که شنبه‌ها ساعت يکربع به 5 عصر لندن (9صبح کاليفرنيا) من در راديوي 670 لس‌آنجلس در برنامه‌ي خانم هما سرشار، زنده زنده شعر ميخوانم. تلفني البته. لينکش در بالاي فهرست «گويا» هم هست. اگر گوش نداديد فردا متنش را ميذارم همينجا.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی