بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 7 آذر 1385

آيت الله سيد حسين کاظميني بروجردي را آزاد کنيد!

بيش از يک ماه از دستگيري آيت الله سيد حسين کاظميني بروجردي و دخترش ميگذرد اما هيچ اطلاعي از آنان نيست. هيچکس دنبال کارشان نيست. کسي جرأت نميکند.
عدل و انصاف حکم ميکند که مقامات قضائي وضعيت او را اعلام کنند. من از مسئولان جمهوري اسلامي ميخواهم (نه که منتظرند دستورات مرا اجرا کنند!) حالا که باقي آخوندهاي شارلاتان و حقه باز آزادند او را هم آزاد کنند. يا تاريخ دادگاهش را اعلام کنند. آهاي حقوق بشري ها! چرا خفقان گرفته ايد؟

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی