بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 28 آبان 1385

سلام. بنظرم از مرخصي برگشته باشم ديگه. جهانشاه عزيز چون ديده بود طول کشيد، دو تکه ي ديگه از «خرسندآپ کمدي» گذاشته. نيگام کنين:(اولي)- (دومي)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی