بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 9 آبان 1385

دهندت دکتراي افتخاري - که دولا ميشوي اينسان به خواري

KhatamiDoctora.jpg

گمانم سال دیگر جای دیگر
دهندت دکترای سنگساری

به لبخندی دل از گيتی ربودی
عجب لبخند نون و آبداری

ترا تحویل میگیرند از اینکه
تبسّم میکنی دلال واری

تو میدانی که دلاّلان عزیزند
همه در سیستم سرمایه داری

دهندت دکترا، یعنی بگیری
شتیله از حریفان قماری

بود این تیتر، پورسانتاژ سرکار
سوای آنچه میگیری دلاری

اگر یک روز نفت ما نباشد
تو هر صد سال یک دعوت نداری

يکی را از هزار اين سان نوازند
تو خود اکنون يکی از آن هزاری

کلیسا شاد و دانشگاه شادست
که تو آماده ای از بهر یاری

از آن سو رهبری شادست از اینکه
ترا دارد درین خدمتگزاری

از اینکه با لوندی میبری دل
مثال نخبه های لاله زاری

خصوصاً اینکه روی دست رهبر
نشینی عینهو باز ِ شکاری

خصوصاً که رئیس جمهور فعلی
اوین را از تو دارد یادگاری

توئی که هست در لبخند شومت
همه آثار مرگ و سوگواری

توئی که در عزای لاجوردی
به زاری نوحه خواندی مثل قاری

توئی که سالها بر پشت مردم
به بیت رهبری دادی سواری

تو هستی در سریال تظاهر
به نقش مرد شش میلیون دلاری

فریبا خاتمی گفتم تو هستی
به آن خوبی و خوش نقش و نگاری

توئی که میکنی قورباغه را رنگ
به ما غالب کنی جای قناری

جوانان وطن را کرده معتاد
سپردیشان سپس دست خماری

تو هستی که دبی را کردی آباد
ز دخترهای از خانه فراری

توئی که صنعت کلیه فروشی
به دوران تو شد بنیانگذاری

تو کردی از بسیجی ها حمایت
کنی از پاسداران پاسداری

گمانم سال دیگر جای دیگر
دهندت دکترای سنگساری

وگر کرسی استادی دهندت
توانی داد درس بی بخاری

اگر بیعرضه هستی بهر ملّت
برای رهبری فعّال و کاری

برای دکترا دادن به سرکار
کند هر دولتی ساعت شماری

که بهر ارتباطات سیاسی
تو هستی بهتر از دیگر مجاری

رسد روزی که تو اين دکترا را
به خواری بردر ِ کوزه گذاری

اگر روزي ورق برگشت، سرکار
کني در پيش قاضي گريه زاري:

«به قرآن من نکشتم هيچکس را»
«ندادم حکم قتلي اختياري»

«همه زير سر آن رهبري بود
که ساديسمش بدل ميشد به هاري»

«به اين شاهچراغ اعمال من بود
فقط اجراي دستور اداري ......»

ز تو گنده ترش را ديده ملت
چه ميکردند روز برکناري

ولي فعلاً تو ميآئي دوباره
اگر باشد جهان را برقراری

علم کن بهر هشیاران کم هوش
دوباره دوّم خرداد، آری

ز رفسنجان بگو پسته بيارند
نه با پيکان، که با ماشينِ ِ باري

بزن لبخند و مثل دفعه ي پيش
بکن با راستکاران کجمداري

دوباره روز از نو، روزی از نو
تبسّم، دلبری، پفیوزی از نو!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی