بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 30 مهر 1385

کلیه ای دارم فروشی، رهبرا

کلیه ای دارم فروشی، رهبرا
ابتیاعش کن، مرفّه کن مرا

کلیه ای دارم جوان و تازه سال
میفروشم شادمان و خوش به حال

قیمتش یک ماه اجاره خانه ام
یا سه ماهی پول آب و دانه ام

قیمتش چند اسکناس ساده است
که دم سجّاده ات افتاده است

قیمتش یک لنگه نعلین شما
پول یک قالپاق آقا مجتبی

قیمتش یک سوم پیژامه ات
نیم متر ابریشم عمامه ات

رهبرا پهلوی مخلص پاره کن
درد یک بچه محصّل چاره کن

کلیه ام بردار تا گردی قوی
تقویت گردی ز حیث کلیوی

بعد ازین مرد ثلاث الکلیه باش
بر مریدان خودت بهتر بشاش

نظر های شما (2)     
ali:

agha damet garm

(October 23, 2006 9:37 AM)
Shahram:

هادی جان!
با این سروده ماندگارت هم خندیدم و هم گریستم...

(October 23, 2006 8:16 AM)
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی