بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 30 مهر 1385

آرشيو 5 سال مطالب هادي خرسندي در «ايرانيان» . کليک:

http://www.iranian.com/Satire/khorsandi.html

نظر های شما (0)     
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی