بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 27 مهر 1385

شعر آلزايمر .... دلم ميخواهد آلزايمر بگيرم!

اينهم «آلزايمر» که در صداي آمريکا ناتمام تمام شد!

دلم میخواهد الزایمر بگیرم
که لبریز از فراموشی بمیرم

دلم خواهد ندانم در چه حال ام
کجایم، در چه تاریخ و چه سال ام

نخواهم حافظه چندان بپاید
که تاریخ و رقم یادم بیاید

به تاریخ هزار و سیصد و کی؟
بریدند از نیستان ناله زن نی؟

به تاریخ هزار و سیصد و چند؟
ز لب هامان تبسم رفت و لبخند؟

نخواهم سال ها را با شماره
که میسازم به ایما و اشاره

به سال یکهزار و سیصد و غم
اصول سرنوشتم شد فراهم

به سال یکهزار و سیصد و درد
مرا آینده سوی خود صدا کرد

گمانم در هزار و سیصد و هیچ
شدم پویای راه پیچ در پیچ

ندانم در هزار و سیصد و پوچ
به چه امید کردم از وطن کوچ

نمیخواهم به یاد آرم چه ها شد
که پی در پی وطن غرق بلا شد

چگونه در هزار و سیصد و نفت
خودم دیدم که جانم از بدن رفت

گرسنه بود ملت بر سر گنج
به سال یکهزار و سیصد و رنج

چه سالی رفت ملت در ته چاه
به تاریخ هزار و سیصد و شاه

به سال یکهزار و سیصد و دق
چه شد؟ تبعید شد دکتر مصدق

به تاریخ هزار و سیصد و زور
همه اسباب استبداد شد جور

به تاریخ هزار و سیصد و جهل
فریب ملتی آسان شد و سهل

به سال یکهزار و سیصد و باد
خودم توی خیابان میزدم داد

به سال یکهزار و سیصد و دین
به کشور خیمه زن شد دولت کین

چه سالی شیخ بر ما گشت پیروز
به تاریخ هزار و سیصد و گوز

دلم خواهد فراموشی بگیرم
که در آفاق الزایمر بمیرم

بطوری گم کنم سررشته خویش
که یادی ناورم از کشته خویش

نه بشناسم هلال ماه نو را
نه خاطر آورم وقت درو را

اگر جنت دروغ هرچه دین است
فراموشی بهشت راستین است

هادی خرسندی – لندن - یکشنبه 23 ژانویه 2005

( با ادای دین کپی رایتی به اکبر سردوزامی که
« به تاریخ گوز گوز گوز » را اول نوشت.)


نظر های شما (4)     
toaptwq:

Pharmacists, therefore, are experts on drug therapy and are the primary health professionals who optimize medication *[url=http://tinyurl.com/25t8dh|closed captioning
][/url]* Society of Great Britain (RPSGB), the Pharmacy Guild of Australia (PGA), and the American Pharmacists Association (APhA).

(June 27, 2007 3:28 AM)
bbyaf:

http://easyfreeforum.com/bookreader/ Out of print books [url=http://easyfreeforum.com/bookreader/]Out of print books[/url]

(May 11, 2007 8:20 PM)
22227722:

اگر میدونستم که این شعر را روی سایتتان قرار میدهید توی دلم کمتر به آقای فرهودی مجریVOA فحش میدادم که باعث نیمه کاره خواندن آن شد! شما که نمیدانید ماهواره نداشتن و آواره خونه دیگران شدن برای دیدن برنامه دلخواه چه عذاب و در عین حال ذوقی دارد لطفأ عیش ما را منقص نفرمایید.
با سپاس فرزانه از تهران

(October 25, 2006 9:13 PM)
12345:

Salam,

I watched your interview with V.O.A and enjoyed. That was a great show. The only thing that made me a little sad at the end was when you were tring to reject a caller from Iran and interrupted him as soon as you realized he was kind of religious and not exactly the kind of public you liked. On the other hand, cutting off the other caller that tried to relate a profane garbage to you was right, no objections about that.

I am not religious myself but I have been living in "farang" long enough to know how people here discuss/argue with people of different/opposite ideas.
It was not fare to reject the guy for any reason and just trying to cut him off by saying Ok, Ok (or Chashm, Chashm!).
May be it is time for us Iranian not to abuse any kind of power (even that kind of power that we achieve for a few minutes like being the gust star on a TV show) against each other and try to be more tolerant. It should be up to the host of the show to manage the time and cutting off the callers.
Otherwise, you are great, I am one of your fans and keep up the good work.

Cheers,
Reza Farahani from Canada

(October 23, 2006 6:52 PM)
 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی