بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

جمعه 21 مهر 1385

خواب بعد از ظهر اين و رؤياي طلائي اون

آقا موشه يا آقا بوشه
mousemusician1.jpg
بچه ها اين گربه هه ايران ماست!
------------------------------
(عکس با ايميل آمد. مال ما نيست.)

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی