بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 20 مهر 1385

او را بهانه کردم، جان تو جان هادي

هر چند وقت يکبار، گيري دهد به هادي
آن شارلاتان حزبي، يارو علي جوادي

من گفته ام کلامي در قُبح خودفروشي.
شک کرده ام در آن «حزب!»، از حيث اقتصادي

دريوزگي به نام بيچاره کارگرها
قانوني است اين کار اي خانم عبادي؟

حزبي که ماهواره حُقنه کند به مردم
يک جو ندارد ارزش از حيث اعتقادي

با من مگو رفيقا، هرگز نده جوابش
او را بهانه کردم، جان تو جان هادي

يارو اگر توانست با آن فريبکاري
يک فرد را فريبد، آنهم بود زيادي

آثار کم شعوري در خويش کم ندارد
ريشي سفيد کرده در آسياي بادي

حالش ز هيتلر آيد، مالش ز موشه دايان!
شاگرد استالين است، در عين اوستادي

تبليغ بلشويکي در تي.وي ي لس آنجلس؟
يک عمر بخيه خواهد درز به اين گشادي

با رامسفلد بايد اين نکته را بگويم
خود را خراب کردي از فرط بي سوادي

آخوندهاي چپ! را، راهي نکن به ايران
بيهوده داده اي پول، بيهوده طرح دادي

اين نوکران بزدل وان شيخ هاي داخل
جمله ز يک قماشند عادي و غيرعادي

در فاضلاب تاريخ، با همدگر روانند
روزي که ملّت ما، سيفون کشد ارادي!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی