بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 19 مهر 1385

پيامي خصوصي ولي عام المنفعه براي سمينار سان ديه گو

براي اينکه آدم بتواند حقّ خودش را بگيرد، لازم نيست قهرمان مشتزني باشد، يا نويسنده باشد، يا طنزنويس باشد، يا بهترين وکلا را در اختيار داشته باشد، فقط کافيست حقش را خورده باشند!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی