بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

چهارشنبه 19 مهر 1385

دفاع از حقوق آقاي کاظميني بروجردي

يک نفر با ايميل نوشت که خوشش آمده که من از حقوق زنداني بودن آقاي کاظميني بروجردي دفاع کرده ام.(کاش من کوفي عنان بودم) و به من تذکر دوستانه داد که اين آقاي آيت الله نه ادعا کرده که نوه آيت الله بروجردي است و نه ادعا کرده که با امام زمام حرف زده است.
من هم چنين ادعائي نکردم! برعکس، شايد نوه امام زمان است و با آيت الله بروجردي حرف زده.
از کساني که اطلاعاتي در اين مورد دارند يا حرف ديگري دارند خواهش ميکنم تماس بگيرند. لطفاً.
hadikhorsandi@aol.com يا hadi_khorsandi@hotmail.com
به تفاوت نوشتن نام با (_) براي هاتميل و بدون هيچ فاصله براي آن يکي دقت بفرمائيد لطفاً

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی