بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

سه شنبه 18 مهر 1385

وایگرا نمیخواهم!

کامنت ها را باز گذاشته بودم اما هنوز هیچی نشده، قبل از اينکه حتي يک اظهار نظر از کسي بيايد، ده ها آگهی وایگرا اتوماتيکي سرازير شد! باید این مسئله را درستش کنم. فعلاً بلد نیستم. پس راه اظهار نظرها را متأسفانه بستم. (از فرشاد عزيز يا دگر کساني که وارد هستند چشم راهنمائي دارم)
دوستان لطفا ایمیل بزنند. بی گمان برای نظر خود اینقدر زحمت را میپذیرند. (لطفاً با حروف لاتین - انگلیسی یا فارگلیسی - کوتاه. ممنون).
hadikhorsandi@aol.com

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی