بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 16 مهر 1385

حضرت آیت الله حسین کاظمینی بروجردی توسط مأموران انتظامی دستگیر شد.

یارو آمده بود تا حالا که انزجار مردم از رژیم به اوجش رسیده و گند تعفن خاتمی هم به مشام همه خورده، چهره یک آخوند متفاوت به خود بگیرد و دکان جدید باز کند!
شغال بیشه مازندران را - ندرّد جز سگ مازندرانی

( به نظر میرسد اولین کسی که از هول هلیم توی دیگ افتاده، آقای رضا پهلوی خاتمیچی سابق است)
-------------------------

این تکه را برای کیهان لندن هفته پیش نوشته بودم:
جدائی آخوند از دولت!

آخرین فردی که در ایران خواستار جدائی دین از دولت شده و تبلیغات لائیکی میکند، یک آخوند است! این آخوند عجالتاً خودش دولت تشکیل داده!!
رئیس دولت آخوندی، در کابینه خودش وزیر بهداری هم هست: « بیماران را به حضور می پذیرد»، وزیر اقتصاد هم هست «افرادی را که مشکلات مالی دارند به حضور می پذیرد»! وزیر رفاه اجتماعی هم هست «افرادی را که مشکلات اجتماعی و خانوادگی دارند به حضور می پذیرد»! ضمناً وزیر اطلاعات خودش هم هست و رأساً با نشریات تماس میگیرد و اخبار جدید در اختیارشان میگذارد و چاخان پشت چاخان میبافد. ادعا دارد که شبکه گسترده اطلاعاتی او دویست سیصد نفر موبایل به دستند که در سطح کشور پول توزیع میکنند!
آخوند لائیک وقتی پدرش از دنیا رفت، به جای اینکه جنازه را به گورستان ببرد، در همان مسجد مربوطه، در منطقه مسکونی او را به خاک سپرد که دلش برایش تنگ نشود. حالا دعوای اصلی اش با حکومت مرکزی سر انتقال جنازه به گورستان است. آنها میگویند پدرت را از اینجا دربیار و ببر. این هم لج کرده که نمیبرم. آنها هم گفته اند خودمان پدرت را درمیآوریم!
در جمهوری اسلامی هر آخوندی به اندازه وسعش و عرضه اش برای خودش امپراتوری دارد و دولت تشکیل داده. این یکی – که به خاطر خویشاوندی با مرحوم آیت الله بروجردی، پارتی معتبر هم دارد! - این اواخر بر سر منافعی که به ملت مربوط نمیشود، با دولت اصلی دعوایش شده. به زودی هم آشتی میکنند!
احتمالاً تا وقتی دعوا تمام نشود، یکی از طرفین دعوا به حالت لائیک باقی میماند.
- خبرنگار ما یک مصاحبه کوتاه با این آخوند لائیک کرده است:
- - منظور شما جدائی دین از سیاست است یا از دولت؟
- - منظور جدائی دین از دولت است که روزنامه ها از سر خوشخدمتی هول شده اند نوشته اند سیاست. دین هیچوقت از سیاست جدا نیست.
- - به نظر شما دین از دولت چه جوری باید جدا باشد؟
- - یعنی مثلاً وقتی روحانیون قرارداد فروش نفت را با خارجی ها می بندند، دولت دخالت نکند.
- - قرارداد فروش نفت مگر وظیفه دولت نیست؟
- - نه خیر آقا. نفت برکت خداست. دولت که تولیدش نکرده. روحانیون به هرکس دلشان خواست میفروشند.
- - این که شد جدائی نفت از دولت!
- -- بعله. در مملکت ما این مهمترین اصل لائیسیته است! نفت باید دست روحانیت باشد!
- - پیامی برای مردم ندارید؟
- - چرا دارم! ملت شریف ایران، ما آخوندها از پس هم برمیآئیم، شما یک خاکی به سر خودتان بکنید!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی