بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

يكشنبه 16 مهر 1385

الان وقتش است که از آيت الله کاظميني بروجردي حمايت کنيم

طرفداران آیت الله کاظمینی بروجردی در تهران با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی درگیرند.
آيت الله کاظميني بروجردي مخالف دخالت دين در دولت است و طرفدار دين غير سياسي است.
دمش گرم. مسلمانان ايران همين را ميخواهند. مردم از دخالت آخوندها در کار مملکت خسته شده اند. الان وقتش است که از آيت الله کاظميني بروجردي حمايت کنيم که حرف حساب ميزند. الآن وقتش است که غرب هم به کمکش بيايد و يک خميني تازه نفس، آماده براي کشتارهاي جديد، کشور را صاحب شود.
هموطن! فريب اين آخوند تازه را بخور. ثواب دارد. ميروي به بهشت!

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی