بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

دوشنبه 27 شهريور 1385

آيت‌ الله گربه نره در مسابقه بيست سوالي

(برادران پاسدار از قبل پاسخ سؤال را به او گفته اند و سفارش کرده اند لو ندهد و از مسیر طبیعی به جواب برسد.)
-------------------------
دينگ!
ـ حضرت آیت الله منتظری، بفرماييد سوال كنيد.
- منا موگوید؟
- بله بفرمائید. یک سؤال شد.
س ـ موزِس؟
ج ـ براوو، سوال شما موز بود. تبريك ميگم كه در همان جواب دوم برنده شديد!
س ـ پوست هم دارد؟
ج ـ بله. البته. ولی دیگر مهم نیست.
س – چرا مهمه. اگه بندازن زیر پای کسی اهمیتش معلوم میشِد.
ج – حق با شماست.
س – من تجربه دارم.
ج – درست میفرمائید.
س – خدا بیامرزد مرحوم اماما.
ج – خدا رفتگان همه را بیامرزد.
س ـ نارگيلس؟
ج ـ خير. سوال شما همان موز بود كه اول فرموديد.
س ـ ايراني ها ميخورن؟
ج ـ بله.
س ـ فريب خاتمي يس؟
ج ـ خير. موزس!
س ـ كمرش قوس دارد؟ خم شدس؟
ج ـ بله.
س ـ توي اوين زير شكنجه بودس؟
ج ـ خير. در اوين موز را شكنجه نميدهند.
س ـ منوچهر محمدي نيس؟
ج – خیر.
س – جهانبگلو هم خودم میدونم که میگین خیر.
ج – بله.
س ـ توي جيب جا ميگيرد؟
ج ـ بله.
س ـ رشوه س؟
ج ـ خير.
س ـ پوستش را ميكنن؟
ج ـ بله. پوستش را ميكنن.
س ـ احمد باطبي اس؟
ج ـ خير.
س ـ خاصيت خيلي دارد؟
ج ـ بله.
س ـ خاطرات هشتصد صفحه اي منس؟
ج ـ خير.
س ـ موز نيست؟
ج ـ عرض كردم بله. همان اول درست فرموديد.
س ـ درخت دارد؟
ج ـ بله.
س ـ پسته رفسنجونس؟
ج ـ خير.
س ـ رهبر هم ميخورد؟
ج ـ بله.
س ـ پول نفتس؟
ج ـ خير.
س ـ هسته دارد؟
ج ـ خير.
س ـ دونه چي؟
ج ـ خير.
س ـ انگور بي دونه نيست؟
ج ـ خير. سوال شما موز بود.
س ـ پوشاكيس؟
ج ـ خير.
س ـ تي شرت خوني نيست؟
ج ـ نه خير.
س ـ عاليجناب سرخپوش نيست؟
ج ـ خير. رنگش زرد است.
س ـ عاليجناب زردپوش نيست؟
ج ـ خير.
س ـ فيدل كاسترو هم ميخورد؟
ج ـ بله.
س ـ مونيكا هم ميخورد؟
ج ـ بله.
س ـ سيگار برگ نيست؟
ج ـ خير.
س ـ از خارج وارد ميكونيم؟
ج ـ بله.
س ـ كارشناسي انگليسي نيس؟
ج ـ خير.
س ـ من تا حالا خوردم؟
ج ـ فكر ميكنم.
س ـ رودست از امامس؟
ج ـ خير.
س ـ چندتا سوال شد؟
ج ـ سي و سه تا.
س ـ در اصفهانس؟
ج ـ در اصفهان هم يافت ميشود.
س ـ در اردكان چي؟
ج ـ در اونجا هم ديده شده.
س ـ عمه پرزيدنت خاتمي نيس؟
ج ـ خير.
س ـ جان من عمه خاتمي نيس؟
ج ـ عرض كردم خير، سوال شما موز بود.
س ـ حیف شد. کاشکی عمه خاتمی بود.
ج – ممنون که در این برنامه شرکت کردید.
س –میشِد از این موز خواهش كونين قربون آقاي خاتمي برد؟

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی