بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

شنبه 18 شهريور 1385

فرق احمدي نژاد و خاتمي نژاد

در پاسخ سؤال ها و کنجکاوي ها که نظر مرا در مقايسه ي احمدي نژاد با خاتمي ميخواهند، اين قطعه تقديم است.

فرق احمدي نژاد و خاتمي نژاد!

این دو حیوان ز جنگل آمده اند
جنگلی که «حکومت دین» است

رسمشان پاره کردن انسان
خوردن مغزشان هم، آئین است

پی تکمیل یکدگر هستند
حاصل جمعشان میانگین است

این یکی گر خر است، آن پالان
آن اگر اسب، این یکی زین است

این اگر چشم، دیگری اشک است
این اگر بینی، آن یکی فین است

ارتباط میان این دو نفر
ارتباط دعا و آمین است

اختلافی میانشان گر هست
کم و بیش از برای تزئین است

ورنه کلاًًٌ شبیه یکدگرند
این یکی تانک و آن یکی مین است

این از آن احمدی نژادتر است
آن یکی خاتمی تر از این است

هر دو انسان-گریز و حیوان-ذات
بر محمد و آل او صلوات

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی