بچه ها این گربه هه ایران ماست.!
پراکسی جديد
فيلتر شکن
برای دوستان در ايران
اصغرآقا، نوشته هاي هادي خرسندي

پنجشنبه 9 شهريور 1385

رامين جهانبگلو به کمبود شکنجه در زندان اوين اعتراض کرد

فلاش نيوز - نيمه شب گذشته رامين جهانبگلو با مراجعه به خبرگزاري اصغرآقا به نبود شکنجه در زندان اوين اعتراض کرد. وي اظهار داشت عليه مسئولان جمهوري اسلامي اعلام جرم خواهد کرد.
تصحيح خبر - خبرگزاري اصغرآقا که در عنوان خبر «کمبود شکنجه» نوشته اعلام کرد «نبود شکنجه» که در متن خبر آمده صحيح است.
تا چند ساعت ديگر گزارش کامل مراجعه رامين جهانبگلو به خبرگزاري دانشجويان در همين سايت.
آخرين خبر - رامين جهانبگلو بار ديگر ضمن رد اتهام شکنجه! در زندان اوين، اظهار داشت فقط مختصر تغيير گرامري در نام خانوادگي او داده شده و از اين پس به نام دستوري «جهانبگولو» شناخته ميشود.

 
 
 
این سایت را BookMarkکنید!

بایگانی